Aktuality

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta

 24.09.2018

                                                                  ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

.........SUCHÉ..............................

Obec S U CH É..... uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce. 

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1.    Stanislav Džara,   52 r., robotník, nezávislý kandidát

2.    Jarmila Lopatová, 59 r., starostka obce, SMER - sociálna demokracia

V

 Suchom

Dátum:

21.9.2018

podpis

odtlačok pečiatky obce2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Suché - Svieti.com

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2016