Aktuality

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci OZ

 24.09.2018

                                                               ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Suchom

Obec Suché uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného   zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

  1.  Danka Bruňová, Bc., 46 r., laborantka, SMER – sociálna demokracia

  2.  Antónia Dzvoníková, Bc. 22 r., študentka, NOVA

  3.  Miloš Džara,  58 r., dôchodca, SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA

  4.  Matúš Falis,  25 r., predajca,  NOVA

  5.  Ján Kovalík,  65 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia

  6.  Maroš Lukáč, 41 r., živnostník, SMER – sociálna demokracia

  7. Marika Papinčáková, MUDr., 28 r., lekárka, NOVA

  8. Veronika Papinčáková, Bc., 25 r., administratívna pracovníčka, NOVA

  9.  Alexandra Vargová,  27 r., operátorka výroby, SME RODINA – Boris Kollár

10.  Alena Vasiľová, PaedDr., 60 r., stredoškolská učiteľka, SMER – sociálna demokracia

11.  Jozef Vojtek,  52 r., živnostník. SMER – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí .5.... poslancov.

V

Suchom

Dátum:

 21.9.2018                                                  

podpis

odtlačok pečiatky obce2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Suché - Svieti.com

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2016