Aktuality

Oznámenie o začatí obstarávania spoločného územného plánu

 19.12.2018

Erb Suché

OBEC SUCHÉ

Obecný úrad Suché č. 150, 071 01 Michalovce, www.suche.ocu.sk, email: suche@minet.sk

O Z N Á M E N I E

O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA

Spoločného ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ PETROVCE nad Laborcom, SUCHÉ a LESNÉ

Obec Suché v súlade s § 19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)                       

o z n a m u j e   v e r e j n o s t i     

začatie obstarávania  spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné.

  • Vyzývame občanov obce Suché, vlastníkov pozemkov, občianske združenia a občianske iniciatívy, podnikateľov, vlastníkov stavieb verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia, aby poskytli informácie a podklady týkajúce sa katastrálneho územia obce, definovali svoje požiadavky, námety a odporúčania pre riešenie územného plánu obce. 

Námety, požiadavky, podklady a informácie  je potrebné predložiť v termíne do 30 dní             od zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli obce na adresu:

Obec Petrovce nad Laborcom, Obecný úrad č. 238, 071 01 Michalovce

e-mail: obecpnl@obecpnl.eu

   ...............................................

Jarmila Lopatová                                                                                                                                         starostka obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce:                                     Zvesené z úradnej tabule obce:

dňa: 19.12.2018                                                                dňa: ........................

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné