Aktuality

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a počtu poslancov

 19.07.2022

Obec SUCHÉ

                                                                                        OZNÁMENIE

o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo1) v    SUCHOM

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

uznesením č.

97

 zo dňa

22.6.2022

určilo, že Obecné

zastupiteľstvo v

SUCHOM

bude mať celkom

5

 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode

utvorenom pre celú obec .1)

V

Suchom

dňa

24.6.2022

podpis

odtlačok pečiatky obce
(mesta, mestskej časti)

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné