Kontakty

Toto webové sídlo www.obecsuche.sk spravuje obec Suché je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Suché

Adresa:
Obecný úrad Suché
Suché150
071 01 Michalovce

IČO: 00 325 848

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Počet obyvateľov: 402
Rozloha: 730 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1266

Všeobecné informácie: info@obecsuche.sk
Podateľňa: podatelna@obecsuche.sk
Starosta:  Jarmila Lopatová, starosta@obecsuche.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecsuche.sk

Sekretariát: 
Tel.:
  056 / 642 20 91
E-mailsekretariat@obecsuche.sk
Fax: 056 / 642 20 91

Kompetencie:
Obec Suché je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Suché je zriadený v Michalovciach.

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Utorok 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00


Aktualizované: 14.5.2012

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné