Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Nákup pozemkov Odb.: Obec Suché
Dod.: Anna Masciľaková
94.50 €
Nákup pozemkov Odb.: Obec Suché
Dod.: Ing. Ján Palinský
98.00 €
odvoz a zneškodňovanie KO Odb.: Obec Suché
Dod.: TaZS mesta Michalovce
466.00 €
nájom pôdy Odb.: Obec Suché
Dod.: Ing. Ivan Kačur SHR
62.26 €
poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Suché
Dod.: Nadácia SPP
5952.00 €
Nákup pozemkov Odb.: Obec Suché
Dod.: Juraj Štefan
101.50 €
Nákup pozemkov Odb.: Obec Suché
Dod.: Anna Cifruľaková
102.66 €
Nákup pozemkov Odb.: Obec Suché
Dod.: Vincent Štefan
122.50 €
Obecný úrad - zvyšovanie energetickej účinnosti Odb.: Obec Suché
Dod.: RAVOZA s r.o.
56992.80 €
Úprava domu smútku a okolia Odb.: Obec Suché
Dod.: StaMi
71696.93 €
poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Suché
Dod.: Nadácia SPP
6000.00 €
GDPR Odb.: Obec Suché
Dod.: PP Protect s.r.o
75.00 €
Kúpa pozemkov Odb.: Obec Suché
Dod.: Eva Ihnátová
102.00 €
Kúpa pozemkov Odb.: Obec Suché
Dod.: Ružena Masciľáková
48.00 €
Kúpa pozemkov Odb.: Obec Suché
Dod.: Miloš Lukáč
42.00 €
nákup kompostérov Odb.: Združenie obcí Duša
Dod.: JRK Slovensko s r.o.
0.00 €
dodávka záhradných kompostérov Odb.: Združenie obcí Duša
Dod.: JRK Slovensko s r.o.
145647.01 €
nájom nebytových priestorov Odb.: ORDAN s r .o.
Dod.: OBEC SUCHÉ
1600.00 €
Modernizácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Suché
Dod.: ORDAN s r.o.
15002.40 €
Rekonštrukcia chodníka - vstup do budovy OcU Odb.: Obec Suché
Dod.: StaMi
3934.65 €
nenávratný FP Odb.: Združenie obcí Duša
Dod.: Ministerstvo ŽP SR
181620.00 €
Rekonštrukcia KD pre komunitnú a spolkovú činnosť Odb.: Obec Suché
Dod.: StaMi
267840.12 €
Úpravy domu smútku a okolia Odb.: Obec Suché
Dod.: StaMi
85846.38 €
systém triedeného zberu v obci Odb.: Obec Suché
Dod.: ENVI - PAK, a. s.
0.00 €
nájom nebytových priestorov Odb.: Obec Suché
Dod.: Merci n. o.
0.00 €
vytvorenie webstránky Odb.: Obec Suché
Dod.: Webex media, s.r.o.
378.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Suché
Dod.: Mesto Michalovce
49.60 €
elektronická komunikácia Odb.: Obec Suché
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Suché
Dod.: JUDr. Zdenko Trebuľa
2000.00 €
nájom nebytových priestorov Odb.: Obec Suché
Dod.: Merci n. o.
0.00 €
dodávka stavebných prác Odb.: Obec Suché
Dod.: ENERGOTRADING,s.r.o.
58188.00 €
viacúčelové ihrisko Odb.: Obec Suché
Dod.: EUROVIA SK a.s.
0.00 €
nájom Odb.: Obec Suché
Dod.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Topoľany
0.00 €
dodávka stavebných prác Odb.: Obec Suché
Dod.: SOAR spol.s r.o.
225360.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Suché
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Suché
Dod.: Mesto Michalovce
0.00 €
vypracovanie dokumentácie Odb.: Obec Suché
Dod.: ORIENS s r.o.
200.00 €
zriadenie spoločného obecného úradu Odb.: Obec Suché
Dod.: Mesto Michalovce - SOU
0.00 €
nájom Odb.: Obec Suché
Dod.: Slovenský hydrometeorologický ústav
30.00 €
združená dodávka plynu Odb.: Obec Suché
Dod.: RWE Gas Slovensko
0.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Suché
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
dodávka programového vybavenia Odb.: Obec Suché
Dod.: IFOSOFT v.o.s.
166.32 €
monografia obce Odb.: Obec Suché
Dod.: Mgr. Alena Mišíková, PhD.
1700.00 €
monografia obce Odb.: Obec Suché
Dod.: Mgr. Matej Starják
1800.00 €
Sanácia čiernej skládky Odb.: Obec Suché
Dod.: PŠP s.r.o.
34805.00 €
zriadenie účtu Odb.: Obec Suché
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
zriadenie stavby "Viacúčelové ihrisko" Odb.: Obec Suché
Dod.: EUROVIA SK a.s.
34267.60 €
poskytnutie dotácie na projekt "Viacúčelové ihrisko" Odb.: Obec Suché
Dod.: Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Košice
9000.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Obec Suché
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Úročenie úveru Odb.: Obec Suché
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
10600.00 €
podpora záujmového vzdelávania Odb.: Obec Suché
Dod.: Mesto Michalovce - SOU
135.00 €
vytvorenie webovej stránky Dod.: Webex media, s.r.o.
120.00 €
tvorba webovej stránky obce Dod.: Webex media, s.r.o.
120.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Suché - Svieti.com

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2016