Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecsuche.sk spravuje Obec Suché je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:

Obec Suché

Adresa:
Obecný úrad Suché
Suché 150
071 01 Suché

IČO: 00 325 848

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Počet obyvateľov: 420
Rozloha: 730 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1266

Všeobecné informácie: info@obecsuche.sk
Podateľňa: podatelna@obecsuche.sk
Starosta: starosta@obecsuche.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecsuche.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 / 642 20 91

E-mailsuche@minet.sk

Kompetencie:
Obec Suché je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Suché je zriadený na Miestnom úrade v: Michalovciach

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk