Zmenšiť textZväčšiť text

UPOZORNENIE Policajného zboru

 14.07.2023

„Zemplínska šírava a Vinianske jazero patria počas letnej turistickej sezóny k vyhľadávaným a čoraz častejšie navštevovaným rekreačným oblastiam.

 

Z uvedeného dôvodu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach vyzýva všetkých návštevníkov a  rekreantov Zemplínskej šíravy a Vinianskeho jazera k maximálnej opatrnosti a ostražitosti pri ochrane svojho majetku, osobných dokladov, vecí a cenností, ktoré by nemali byť ponechávané bez dozoru v autách, stanoch, či na pláži. Zároveň je dôležité pri odchode z  chatiek, hotelov, či ubytovní skontrolovať uzatvorenie okien a uzamknutie dverí.

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach v neposlednom rade upozorňuje rekreantov, aby na parkovanie vozidiel využívali osvetlené a podľa možnosti platené parkoviská, nikdy nie tmavé a odľahlé miesta.

 

Dodržaním týchto zásad a upozornení je možné predísť rôznym situáciám, ktoré by mohli pobyt a dovolenku  na Zemplínskej šírave a Vinianskom jazere znepríjemniť.“

 

 


Zoznam aktualít: