Zmenšiť textZväčšiť text

VSD UPOZORNENIE na odstránenie a okliesnenie stromov

 12.07.2023

VSD

U P O Z O R N E N I E

 

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

 

Okliesnenia a odstránenia stromov

 

v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

 

 

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

 

V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

 

 

 

 

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

VSD

U P O Z O R N E N I E

 

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

 

Okliesnenia a odstránenia stromov

 

v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

 

 

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

 

V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

 

 

 

 

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.


Zoznam aktualít: