SUCHÉ Počasie

ÚRADNA TABUĽA

Názov
Popis
Dátum
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

OBEC
SUCHÉ

Najstaršia správa o Suchom je v listine z roku 1266 o darovaní a vymedzení majetku Lesného, ktorý susedil s chotárom dediny Suché, patriacej šľachticovi Radnoltovi.

Suché sa v písomnostiach vyskytuje pravidelne pod názvom Zuha, čo bol maďarizovaný tvar slovenského nárečového názvu Suchá. Názov Suchá sa najprv nepochybne vzťahoval na príslušné pole, polohu a následne na tam vzniknuté sídlisko.

Hoci je zrejmé, že názov Suchá je totožný so slovenským prídavným menom suchá (zem, poloha), názov nič neprezrádza o okolnostiach vzniku tamojšieho sídliska.